FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date Documents
लालीगुराँस नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 02/11/2021 - 15:33
सुरक्षित नागरिक आवस कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ (संशोधन सहित) 02/11/2021 - 15:17
सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासी लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७७ 02/09/2021 - 10:49
सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासी पहिचानको आधार र मापदण्ड 02/09/2021 - 10:47
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ 02/09/2021 - 10:42
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स‌ंचालन कार्यविधि २०७५ 02/09/2021 - 10:41
सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ 02/09/2021 - 10:37
लालीगुराँस नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन २०७७ 09/21/2020 - 15:01
भुमि व्यवस्थापन ऐन / वन ऐन २०७६ 09/28/2018 - 14:17
लालीगुराँस नगरपालिकाकाे आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७५ 09/28/2018 - 14:08

Pages