FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date Documents
लालीगुराँस नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० 07/24/2023 - 11:57
आर्थिक ऐन २०७९ 09/22/2022 - 14:44
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ 07/01/2022 - 13:25
लालीगुराँस नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 02/11/2021 - 15:33
सुरक्षित नागरिक आवस कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ (संशोधन सहित) 02/11/2021 - 15:17
सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासी लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७७ 02/09/2021 - 10:49
सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासी पहिचानको आधार र मापदण्ड 02/09/2021 - 10:47
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ 02/09/2021 - 10:42
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स‌ंचालन कार्यविधि २०७५ 02/09/2021 - 10:41
सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ 02/09/2021 - 10:37

Pages