FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date Documents
लालीगुराँस नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन २०७७ 09/21/2020 - 15:01
भुमि व्यवस्थापन ऐन / वन ऐन २०७६ 09/28/2018 - 14:17
लालीगुराँस नगरपालिकाकाे आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७५ 09/28/2018 - 14:08
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 08/27/2018 - 13:00
लालीगुराँस नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५ 08/20/2018 - 14:15
ऐन, नियमावली, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधिहरु - २०७५ 08/20/2018 - 14:13
ऐन, नियमावली, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि - २०७४ 02/20/2018 - 11:24
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ 01/24/2017 - 11:38
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ 01/24/2017 - 10:41
स्थानिय सरकार संचालन ऐन 01/24/2017 - 10:39

Pages