तपाईलाई नगरपालिकाको नयाँ वेबसाइट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
0% (0 votes)
राम्रो
50% (2 votes)
ठीकै
50% (2 votes)
Total votes: 4
Undefined