तपाईलाई नगरपालिकाको नयाँ वेबसाइट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
0% (0 votes)
राम्रो
67% (2 votes)
ठीकै
33% (1 vote)
Total votes: 3
Undefined