तपाईलाई नगरपालिकाको नयाँ वेबसाइट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
22% (2 votes)
राम्रो
22% (2 votes)
ठीकै
56% (5 votes)
Total votes: 9
Undefined