तपाईलाई नगरपालिकाको नयाँ वेबसाइट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
15% (2 votes)
राम्रो
23% (3 votes)
ठीकै
62% (8 votes)
Total votes: 13
Undefined