तपाईलाई नगरपालिकाको नयाँ वेबसाइट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
0% (0 votes)
राम्रो
29% (2 votes)
ठीकै
71% (5 votes)
Total votes: 7
Undefined