तपाईलाई नगरपालिकाको नयाँ वेबसाइट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
19% (3 votes)
राम्रो
31% (5 votes)
ठीकै
50% (8 votes)
Total votes: 16
Undefined