तपाईलाई नगरपालिकाको नयाँ वेबसाइट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
13% (1 vote)
राम्रो
25% (2 votes)
ठीकै
63% (5 votes)
Total votes: 8
Undefined